Build

Full stack automation

Cloud en Cloud native platformen ontwikkelen is één ding, maar ervoor zorgen dat dé Cloud daadwerkelijk waarde toevoegt is iets anders. Wij geloven dat het ontwikkelen van technologisch geavanceerde IT-oplossingen geen zin heeft als je werking ervan niet zover als mogelijk automatiseert. Wat nodig is, is volledige automatisering van de stack, in goed Nederlands full-stack automation.

Automation & CI/CD

Full-stack automatisering zorgt ervoor dat de ontwikkeling, het testen en de uitrol van services en applicaties rigoureus wordt geautomatiseerd. Gebruikmakend van continuous integration en continuous deployment CI/CD tooling, zodat netwerken, infrastructuur, applicaties en beveiliging automatisch kunnen worden getest en beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Op deze manier is het mogelijk om de snelheid van het vrijgeven van updates, het aanbrengen van wijzigingen en het beschikbaar stellen van nieuwe versies van software of applicaties sterk te verhogen.

DevOps-cultuur doorbreekt zakelijke silo's

Om dit te bereiken, moet automatisering worden gecombineerd met een DevOps cultuur. Aangezien organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met snel veranderende zakelijke en interne klant behoeftes, moeten traditioneel gescheiden afdelingen intensief samenwerken om tijdig aan deze eisen te kunnen voldoen. Met DevOps worden de barrières tussen afdelingen grotendeels. Day2 kan full-stack automation inrichten en een DevOps-cultuur creëren. Onze engineers leven en ademen DevOps. Zij helpen bij het bouwen van multidisciplinaire teams, delen kennis over de DevOps manier van werken zodat een organisatie uiteindelijk in staat is om full-stack automation en volledig te omarmen.

Waarom DevOps bij full stack automation?

Full-stack automation zonder DevOps is als een schip zonder kapitein op open zee: het is technisch in staat om van A naar B te varen, maar er is niemand die weet hoe dat moet. Het creëren van een DevOps-cultuur is essentieel om een volledig geautomatiseerde stack op gang te brengen. Mensen moeten zich op hun gemak voelen bij het aannemen van verschillende rollen. Ze moeten zowel de zakelijke als de technische overwegingen begrijpen bij het ontwikkelen van bepaalde functionaliteit. En ze zullen ook moeten wennen aan een flexibele aanpak. Dit alles is bedoeld om op een veilige, snelle en doelgerichte manier functionaliteit te kunnen ontwikkelen.

Behoefte aan en grip op de snelheid

Als full-stack automation en DevOps goed worden uitgevoerd, kunnen, afhankelijk van de organisatie, nieuwe releases om het uur of iedere paar dagen of weken worden uitgerold. Het risico van vertragingen en uitstel van releases wordt weggenomen. De stapsgewijze ontwikkeling en releases van nieuwe functionaliteit bepalen het tempo.

Hulp nodig bij full-stack automation?

Neem dan contact op! Day2 is een praktisch ingesteld Cloud consultancy bedrijf en helpt organisaties bij het omarmen van Cloud en Cloud native technologie en zo toegevoegde waarde te creëren. We bieden een breed scala aan diensten om geloven in wat mensen mogelijk maken. Wij brengen Cloud transities en technologische innovatie naar opdrachtgevers over de hele wereld.