Operate

DevOps advies

Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met snel veranderende zakelijke en interne klant behoeftes. Traditionele afdelingen die voorgeen onafhankelijk van elkaar opereerden werken vaker samen, wijzigingen qua wensen en eisen volgende elkaar razendsnel op en het vraagt creativiteit, elasticiteit, snelheid en besluitvorming om hier tijdig aan te kunnen voldoen.

Waarom DevOps?

DevOps beslecht bestaande barrières binnen de organisatie en stimuleert het multidisciplinaire karakter van teams waarbij CI/CD ofwel Continuous Integration & Continuous Development vanzelfsprekend zijn. DevOps stimuleert daarbij een snelle, veilige en gecontroleerde oplevering van een product release, op zichzelf staande functie of update, welke meer waarde biedt voor de organisatie. De phrase “You build it, you run it” is daarbij van toepassing; In andere woorden: het team dat een feature ontwikkelt, is ook het team dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren en het ondersteunen ervan. Het risico van vertragingen en uitstel van releases wordt op deze wijze geëlimineerd, omdat stapsgewijze ontwikkeling en releases van nieuwe functionaliteit leidend worden in plaats van omslachtige ‘feature sets’ die snel achterhaald zijn.

Verhoog het tempo van je organisatie

DevOps helpt om als organisatie een hoger tempo aan te houden bij het inspelen op nieuwe omstandigheden. DevOps is daarom een essentiële schakel bij het samenbrengen van People, Processes en Technology. Daarnaast kan het helpen om organisaties Cloud native te maken, door meer flexibiliteit en eenvoud aan te brengen in het ontwikkelproces.

Hoe Day2 kan helpen

Day2 kan helpen om waarde te creëren met een DevOps-cultuur. Onze engineers leven en ademen DevOps. Ze kunnen helpen bij het bouwen van multidisciplinaire teams, introduceren de DevOps-manier van werken, delen de benodigde kennis zodat DevOps daadwerkelijk een succesvolle werkwijze kan worden.

Hulp nodig bij DevOps?

Neem dan contact op! Day2 is een praktisch ingesteld Cloud consultancy bedrijf en helpt organisaties bij het omarmen van Cloud en Cloud native technologie en zo toegevoegde waarde te creëren. We bieden een breed scala aan diensten om geloven in wat mensen mogelijk maken. Wij brengen Cloud transities en technologische innovatie naar opdrachtgevers over de hele wereld.