Design

Architecture Assessment

Bepalen in hoeverre Cloud en Cloud native technologie waarde toe kan voegen voor een organisatie hoeft, mits je over de juiste expertise kunt beschikken, geen stressvolle operatie te zijn. De keuze voor een Cloud transitie kan complex zijn en een goede inventarisatie en solide ontwerp helpen bij het inzichtelijk maken van de beoogde situatie. De bedrijfsdoelstellingen, de technologie, de operatie en de beveiliging moeten daarbij op elkaar worden afgestemd om de digitale transitie te laten slagen. Dat is exact waar Day2 in excelleert en organisaties mee wil helpen.

Maatwerk

Bij het omarmen van Cloud en Cloud native technologieën spelen een cultuuromslag en de adoptie van CI/CD (continuous integration & continuous development) een grote rol. Zo verandert de werkwijze en vervangt de beoogde Cloud technologie gedeeltelijk de bestaande infrastructuur. Een solide Architectuur Assessment draagt bij aan het inzichtelijk krijgen van de veranderingen en de mogelijke impact die deze veranderingen met zich meenemen. Zo verkrijgt de organisatie een goed beeld van wat nodig is, wat je kunt bereiken en verkort zo de analyse- en planningsfase van 6-12 maanden naar 1-3 maanden.

Voor wie

Het Day2 Architectuur Assessment is geschikt voor iedere organisatie die overweegt een Cloud of Cloud native architectuur in te richten. Op basis van onze ervaring richt Day2 zich op de daadwerkelijke meerwaarde van de Cloud: het gaat om het intensiveren van de automatisering, het optimaliseren van de elasticiteit, het vergroten van de veerkracht en snelheid en het beheersen van de Cloud kosten en het Architectuur Assessment vormt daarbij het startpunt. Of een organisatie al verschillende Cloud technologieën gebruikt, workloads heeft draaien in de Cloud of zich wil oriënteren, Day2 helpt met het opstellen van een ​​roadmap waarbij we rekening houden met de behoeften van de organisatie, de bedrijfsdoelstellingen, maar uiteraard ook met de medewerkers, de processen en de technologie.

Hulp nodig met de architectuur?

Neem dan contact op! Day2 is een praktisch ingesteld Cloud consultancy bedrijf en helpt organisaties bij het omarmen van Cloud en Cloud native technologie en zo toegevoegde waarde te creëren. We bieden een breed scala aan diensten om geloven in wat mensen mogelijk maken. Wij brengen Cloud transities en technologische innovatie naar opdrachtgevers over de hele wereld.